Manuscripten

Hebt u een boek of een dichtbundel geschreven en wilt u weten of het boek bij Uitgeverij kleine Uil zou kunnen worden uitgegeven, dan kunt u uw manuscript sturen aan de uitgeverij, let daarbij graag wel op onderstaande richtlijnen.

Een manuscript insturen:

  1. Voorzie het manuscript van een heldere synopsis, van maximaal vijf pagina's, waarin u uw boek beschrijft, de personages introduceert, en zo nodig uitleg geeft over de omgeving waar het boek zich afspeelt.
  2. Maak in uw begeleidende brief duidelijk wie u bent, hoe de titel van uw boek luidt en tot welk genre het behoort.
  3. Indien u het manuscript retour wenst te ontvangen, voeg dan een aan uzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde envelop bij. Manuscripten zonder voldoende gefrankeerde retourenvelop worden na beoordeling vernietigd.
  4. Adresseer uw manuscript aan:
  5. Uitgeverij kleine Uil, Atoomweg 9, 9743 AJ Groningen.
  6. U ontvangt geen bevestiging van ontvangst. Aangezien onze uitgeverij per jaar veel ingezonden manuscripten ontvangt, moet u rekening houden met een lange beoordelingstermijn.
  7. U ontvangt geen beoordelingsrapport. Indien u dat wenst, dient u zich te wenden tot scriptbeoordelingsbureaus, zoals Stichting Schrijven in Amsterdam.
  8. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het zoekraken van uw manuscript. Hou in ieder geval een kopie achter.
  9. Gezien het grote aantal manuscripten kan over afwijzingen niet worden gecorrespondeerd.
Ga terug